Partu

Partu-Marathi-Movie-Poster

 

  • Movie :  Partu (2015) | परतू
  • Producer : Nitin S. Adsul, Clark McMillian , Darrel Cox, Rupesh Mahajan and Sachin S. Adsul
  • Direct0r : Nitin Adsul
  • Star Cast : Kishor Kadam, Smita Tambe, Navni Parihar, Yash Pandey, Saurabh Gokhale, Gayatri Deshmukh, Raja Bundela, Ravi Bhushan Bhartiya and Anshuman Vichare

 

 

Paha Trailer :